Bezpieczny senior

Projekt skierowany do osób starszych szczególnie narażonych na ryzyko ataków socjotechnicznych i cyberprzestępców.

Celem jest stworzenie poradnika, dostępnego bezpłatnie który zawiera informacje na temat podstaw bezpieczeństwa w sieci internet.

Projekt przewiduje też szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla zorganizowanych osób starszych — grup jak kluby seniora, koła gospodyń wiejskich itp.

bezpieczny senior